slogan
en vi

Fraser Property lợi nhuận thuần quý 1 tăng 76%

FRASERS Property đã tăng 76,1 phần trăm lợi nhuận trong quý đầu tiên lên 145,6 triệu đô la Sing, sự tăng trưởng này là nhờ vào doanh số ấn tượng của các dự án phát triển khu dân cư tại Úc và Trung Quốc.

Doanh thu ở mức 1,08 tỷ đô la Sing trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/12/2018 đạt 44,7% cao hơn 748,6 triệu đô la Singapore so với cùng kỳ năm trước.
Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu là nhờ vào hoạt động kinh doanh và phát triển các dự án ở Úc và Trung Quốc. Doanh thu trong quý đầu tiên được tăng thêm nhờ đóng góp từ các khu thương mại tại Vương quốc Anh, cũng như đóng góp đầu tiên từ tòa nhà văn phòng Frasers Tower và khu nam của trung tâm mua sắm Northpoint City ở Singapore.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,74 cent Singapore, tăng 2,83 cent so với một năm trước.
Giá trị tài sản ròng là 2,56 đô la Sing vào ngày 31 tháng 12, so với 2,56 đô la Singapore (được trình bày lại) vào ngày 30 tháng 9.
Không có cổ tức đã được công bố.
CEO Tập đoàn Frasers Property, ông Panote Sirivadhanabhakdi đã đề cập: “Chúng tôi đã đạt được lợi nhuận bằng việc có một danh mục đầu tư cân bằng giữa phát triển các dự án và đầu tư bất động sản trong quý này ... Trong suốt năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc ra mắt các dự án bất động sản dân cư mới ở Singapore và Úc, cũng như tăng cường hiệu suất hoạt động của việc đầu tư các bất động sản của tập đoàn thông qua việc tạo dựng và nâng cao giá trị tài sản. Tăng trưởng mạng lưới những nền tảng của chúng tôi vẫn là trọng tâm chính của sự phát triển.”

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá