slogan
en vi
  • q2 shoplot 1
  • q2 shoplot 1

Shop thương mại

Shop thương mại là một điểm sáng trong dự án Q2 THAO DIEN. Toàn khu với 13 căn đặc biệt trong thiết kế sáng tạo và vị trí đắc địa kết nối với các cộng đồng dân cư phồn thịnh xung quanh dự án nói chung và Q2 THAO DIEN nói riêng.

 

Mặt bằng tầng

SHOP HOUSE
SHOP HOUSE
SHOP HOUSE
SHOP HOUSE

 

SHOP HOUSE
SHOP HOUSE
SHOP HOUSE
SHOP HOUSE

 

SHOP HOUSE
SHOP HOUSE
SHOP HOUSE
SHOP HOUSE

 

SHOP HOUSE